הירשמו עכשיו

התחברות

שכחתי את הסיסמה

איבדת את סיסמתך? נא להקליד את כתובת האימייל שלך על מנת לקבל קישור ליצירת סיסמה חדשה באמצעות דואר אלקטרוני.

התחברות

הירשמו עכשיו

על מנת להגיב לשאלות, לעקוב אחרי שאלות ובכלל, ליהנות מהאתר עד הסוף, רצוי להירשם. לא מכריחים. רק מציעים לך להפוך לחלק מקהילת מקדמי החשיבה שלנו, להיעזר באחרים ולעזור להם.

ההרשמה דורשת אישור, כדי לשמור על קהילת מקדמי החשיבה שלנו איכותית ככל האפשר. לכן, לאחר ההרשמה, נדאג ליצור איתך קשר. אם בא לך לצאת לדרך אתנו כדי לבנות עתיד טוב יותר, זה הקישור עבורך:

תנאי שימוש

תקציר

על מנת להבהיר את תנאי השימוש החלטנו להוסיף תקציר בהתחלה של הדברים החשובים, שמסביר וממקד את מה שחשוב בתנאים, רק כדי שנוכל להסכים על כמה דברים ולצאת לדרך:

  • האתר מכיל תכנים שנוצרו על ידי המשתמשים בו, כמוך, ולכן כל אחד מאתנו נושא באחריות על מה שפרסמנו. הכל בחזקת "מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך" או פשוט: להתנהג לאחרים בכבוד הבסיסי שהיית רוצה שיתנהגו כלפיך
  • אם יש איזה שהוא תוכן שמציק לך, יש לשלוח הודעה דרך עמוד יצירת הקשר כדי שנבדוק אותו ונוכל להתייחס לפנייתך באופן מלא
  • יש להפעיל הגיון בריא ביישום העצות שניתנות לך. אם משהו נשמע לך לא הגיוני, אפשר לשאול עוד שאלות או להודות ולקבל חוות דעת נוספת
  • המידע, כולל העצות, התמונות והסרטונים שמופיעים באתר הם של חברי האתר (וחלקם אישיים, גם אם הם עוסקים בעסק שלהם) ולכן אנחנו מבקשים ממך לא לשתף דברים החוצה. בדיוק כמו שלא היית רוצה שישתפו דברים אישיים שלך
  • לאחר ההרשמה, נשלח אליך מיילים שמניעים אותך להשתמש באתר. בימים הראשונים זה יהיה יומי (לא יותר מדי) ואחר כך, פעם בתקופה כדי לא להציק
  • לא יימסרו פרטים אישיים שלך לשום ספק חיצוני ולא יופיעו פרסומות באתר. עם זאת, אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לבדוק נתונים אנונימיים (כמו יעילות של עמודים) באמצעות מערכות חיצוניות. באף אחד מחלקי הבדיקה הזו, לא יוצגו בפנינו או בפני אף אחד אחר שום פרט מזהה שלך אלא רק את הפעולות עצמן (מעבר לעמוד, עצם כך שמילאתם טופס ללא הפרטים שבו וכן הלאה)

אם חשוב לך לקרוא את כל הפרטים הקטנים, הנה תנאי השימוש המפורטים:

הגדרות ומונחים

1. תנאי שימוש אלו מתייחסים לכל פעולת גלישה ו/או צפייה ו/או קריאה ו/או שימוש מכל סוג, יהא אשר יהיה (להלן – שימוש) במידע או במוצרים ו/או בשירותים המופיעים באתר אינטרנט זה, הנמצא תחת שם המתחם: "https://www.mindpop.co.il" (להלן – האתר).

2. המונחים "אתה" ו-"גולש" ו-"משתמש" מתייחסים לכל אדם ו/או גוף העושה שימוש באתר.

3. "מפעיל האתר" הינו בעל האתר ו/או מי מטעמו ו/או מנהלו ו/או האחראי על תפעולו ו/או צד שלישי שהינו בעל זכויות יוצרים על תוכן האתר או על מוצר המוצע לרכישה באתר.

4. תנאי השימוש נכתבים בלשון זכר יחיד מטעמי נוחות, אך מתייחסים לשני המינים.

כללי

5. תנאי שימוש אלו מחייבים אותך ויחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר, ודינם כדין הסכם מחייב בינך לבין בעלי האתר ומנהליו. אנא קרא את התנאים שלעיל בעיון, ואם אינך מסכים להם, הימנע משימוש באתר ,בתכניו ובמידע המופיע בו.

6. השימוש באתר זה הינו AS-IS, והוא באחריותו המלאה של המשתמש בלבד. אין בתכני האתר משום יעוץ מקצועי ו/או אישי בכל מקרה, ואין להתייחס למידע המופיע בו ככזה. ידוע למשתמש, כי יתכן והאתר לא יוצג כראוי, אם המשתמש יעשה שימוש לצורך גלישה במערכות הפעלה ו/או ברזולוציה ו/או במרכיב אחר שאינם נתמכים בקוד האתר ו/או שרתי האתר ו/או שרתי צדדים שלישיים המעניקים שירותים לאתר, והוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה בגין כך.

7. חל איסור מוחלט לערוך שימוש בתכני האתר לצורך ביצוע פעולות האסורות על פי כל דין במדינת ישראל. משתמש הסבור שיש באתר מידע האסור בפרסום, יפנה מייד למפעיל האתר בדוא"ל lior@operationlp.com ויפרט את המידע האסור ומיקומו באתר.

8. המשתמש מצהיר כי ידוע לו, שכל שימוש במידע ו/או התבססות על האינפורמציה המופיעה בו לכל צורך אינו מומלץ על ידי מפעיל האתר, והינו באחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש, היא תעשה על אחריותו של המשתמש בלבד, ולא תשמע כל טענה ו/או דרישה כנגד מפעיל האתר ו/או מי מטעמו, בהתייחס לשימוש כאמור ותוצאותיו הישירות ו/או העקיפות, בין אם גרמו לנזק ישיר ו/או עקיף, במפורש או במשתמע, למשתמש ו/או לצד שלישי.

9. מפעיל האתר אינו מתחייב כי התכנים באתר יהיו מעודכנים כל העת, והמידע והתוכן המופיע באתר ניתן לשימוש אישי בלבד, כפי שהם מוצגים (AS-IS) וללא כל התחייבות לנכונותם.

10. האתר וכלל התכנים המופיעים בו, בכל צורה ואופן, בין אם בכתוב ובין אם במצג גרפי ו/או צילומי ו/או אחר מוגנים בזכויות יוצרים והינם לשימוש אישי בלבד במגבלות המפורטות בתנאי שימוש אלו. אין לפרסם, להפיץ, להציג, לאחסן, להעתיק, לצטט או לשלוח לצד שלישי בכל דרך תוכן מידע מתוך האתר, אלא בהסכמה כתובה ומראש של מפעיל האתר.

11. חל איסור מוחלט להשתמש באתר לצורך מסחרי, אלא ברשות מפורשת, בכתב ומראש של מפעיל האתר. המשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש באתר כאמור, לרבות, אך לא רק, לשלוח פרסומות ו/או לפרסם שירותים ו/או מוצרים ו/או תכנים מסחריים בכל דרך. אין לשלוח הודעות פרטיות למשתמשים אחרים המכילות פרסום מסחרי כאמור.

12. המשתמש יודע, כי חלק מהתכנים שבאתר עשוי להיווצר באמצעות גולשים אחרים, אם באמצעות פרסום נושאים ו/או תגובות ו/או דעות באתר ו/או בחלקים ממנו, ואין למפעיל האתר כל שליטה על פרסום תכנים שכאלו.

13. על אף האמור לעיל, מתחייב כל משתמש לנקוט בלשון תרבותית, בלתי פוגענית, שקרית, מעליבה או משמיצה או מאיימת או פוגעת בפרטיות הזולת ו/או גולשים אחרים ונטולת כל סממן פוגעני מיני, גזעני ו/או בלתי חוקי כנגד גולש אחר ו/או קבוצת גולשים ו/או דעה.

14. מפעיל האתר מעודד שיח תרבותי שמטרתו שיתוף בידע ובדעות, בתוך שמירה על חופש הביטוי, אך יובהר, כי התייחסות פוגענית כאמור, עשויה להביא את מפעיל האתר, בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי, לאסור את השימוש באתר על המשתמש הפוגע, ולהעביר את פרטי הזהות של המשתמש הפוגע לרשויות, ככל שיידרש לעשות כן, וככל שהם בידו.

15. המשתמש מצהיר כי הינו אחראי באופן בלעדי למידע שיפרסם באמצעות האתר והוא לבדו יישא בתוצאות פרסום התכנים כאמור, וכי הוא מתחייב לשפות את מפעיל האתר בגין כל נזק שיגרם לאתר ו/או למפעיל האתר, בשל פרסום תכנים אסורים כאמור.

16. באתר עשויים להופיע הפניות ו/או קישורים לאתרים נוספים (להלן – קישורים). אין למפעיל האתר כל שליטה על תוכן האתרים ו/או המידע המופיע בקישורים והוא אינו מתחייב לתקינות הקישורים, לאמינות, נכונות ו/או אופי המידע המופיע באתרים אליהם מבוצעים הקישורים האמורים. מפעיל האתר לא יישא בכל אחריות לכל פעולה ו/או נזק ו/או תוצאה, בין אם ישירה ו/או עקיפה, הנובעת ו/או קשורה בדרך כלשהי לגישה לתוכן ולמידע באתר אחר, ולא תהיה למשתמש כל טענה כנגדו ו/או כנגד מי מטעמו בגין כך.

17. אם סבור משתמש כלשהו, כי יש בתוכן האתר המפורסם, כדי לפגוע בו ו/או לפגוע במשתמשים אחרים בדרך כלשהי, או שמשתמש אחר ו/או גורם כלשהו פנה אליו בהודעה בעלת אופי מסחרי, עליו לפנות מיידית למפעיל האתר בכתובת הדוא"ל lior@operationlp.com, ולהעלות בפניו את טענותיו, בתוך פירוט מלא של העובדות נשוא התלונה, ומפעיל האתר ישקול בדבר, ויודיע דבר החלטתו.

פרטיות

18. מפעיל האתר מייחס חשיבות רבה ומכרעת לשמירה על פרטיות המשתמש באתר ולא יעשה כל פעולה מכוונת למסירת הפרטים הנאגרים בשרתי האתר לצד שלישי, אלא ברשות המשתמש ומראש. הסכמתך לאמור בתנאי השימוש הללו מהווה רשות מפורשת למפעיל האתר להשתמש במידע בעת הגלישה בו, ו/או בהתאם לשימוש הנדרש על ידך.

19. לצורך גלישה בחלק מן האתר יתכן והמשתמש יתבקש למסור מידע אישי כגון פרטי זיהוי וקשר. מפעיל האתר עשוי להשתמש בפרטים שנמסרו על מנת לאפשר הרשמה ו/או שימוש באתר ובכלל זאת יהיה רשאי לחלוק מידע זה ו/או חלקו עם כל צד שלישי, ובלבד שהינו זקוק למידע על מנת לאפשר את השימוש המבוקש על ידך. יודגש, כי מפעיל האתר אינו אחראי על מדיניות הגנת הפרטיות של גופים הללו.

20. מפעיל האתר מדגיש כי אתרי אינטרנט חשופים לניסיונות פריצה רבים ואין חסינות מלאה מפני חדירה של גורמים בלתי מורשים למידע המאוחסן בשרתי האתר ו/או בשרתי צד שלישי המאחסנים מידע עבור ו/או לצורך שימוש באתר. בנוסף, מפעיל האתר מדגיש, כי אין בכוחו לשלול באופן מוחלט שיבושים בהפעלת האתר ו/או הקישורים שבו, והוא לא ישא בכל אחריות לנזק שיגרם בעקבות שיבושים שכאלו.

21. מפעיל האתר עשוי לעשות שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני לצורך משלוח מידע ממוקד בנושאים המוצגים באתר או ליצירת קשר, ומסירת כתובת דואר אלקטרוני מהווה הסכמה מאת המשתמש לפעולות אלו.

22. בהתאם לאמור לעיל, המשתמש משחרר את האתר ואת מפעיל האתר מכל אחריות לנזק שיגרם לו ו/או למי מטעמו בעקבות שימוש באתר.

שונות

23. מפעיל האתר רשאי לשנות את האתר בכל דרך שימצא לנכון ובכלל זאת להפסיק את פעולתו ללא הודעה מוקדמת, לשנות את תנאי השימוש בו ו/או לשנות את אופיו, תוכנו וצורתו, ולמשתמש לא תהיה כל טענה בעקבות ביצוע פעולה כאמור.

24. אין במה שלא נאמר בתנאי השימוש שלעיל כדי להקנות כל זכות למשתמש ו/או לצדדים שלישיים ומפעיל האתר אינו מוותר על כלל הזכויות הקיימות לו, בין אם פורטו לעיל ובין אם לא ניתנה להן כל התייחסות.

25. דיני מדינת ישראל בלבד יחולו על השימוש באתר, ולא יערך כל פירוש על פי דינים זרים לגבי המותר והאסור בעת הגלישה ו/או השימוש באתר. הסמכות המקומית הבלעדית בגין כל עניין הקשור ו/או הנובע משימוש באתר כהגדרתו ברישא נתונה לבית המשפט המוסמך בתל אביב.

26. בכל עניין הקשור לשימוש באתר, ניתן ליצור קשר עם מפעיל האתר בכתובת דוא"ל : lior@operationlp.com